Meteen naar de content

Volg ons!

Standaard gratis verzending in NL & BE

24/7 klantenservice

Algemene Voorwaarden

 

Deze website wordt beheerd door GoodyDeals. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze"verwijzen naar GoodyDeals. GoodyDeals biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten beschikbaar via deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

LET OP: Bij terugverdering van producten krijg je een bonnetje terwaarde van je terugbrengst. 

Wanneer u onze website bezoekt en/of iets van ons koopt, neemt u deel aan onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "TOS"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of leveranciers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website opent of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de Website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, dient u de website niet te betreden en de diensten niet te gebruiken. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan het huidige aanbod worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen.

 

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE OPSLAG

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige kinderen deze site te laten gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u inbreuk maken op wetten in uw rechtsgebied (inclusief, zonder beperking, copyright wetten) tijdens het gebruik van de Service.

U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard overbrengen. Schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

 

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook diensten te weigeren. U erkent dat Uw Content (anders dan creditcardinformatie) wordt verzonden ongecodeerd en (a) transmissie via verschillende netwerken kan inhouden en (b) wijzigingen nodig kunnen zijn om te voldoen aan technische vereisten bij het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd verzonden via netwerken. U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te gebruiken, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De in deze Overeenkomst gebruikte titels zijn alleen voor het gemak en zijn niet bedoeld om uw gebruik van de Dienst te beperken of uw gebruik van de Dienst te beperken.

 

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE.

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, meer nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het gebruik van het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te blijven van wijzigingen op onze site.

 

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of de inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten op te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst. Afsluiting van het contract. De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "Kopen" te klikken, doet u een aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Een ontvangstbevestiging van uw bestelling volgt onmiddellijk na verzending door een geautomatiseerde e-mail. Deze e-mailbevestiging vormt geen aanvaarding van het contract.

Garantie

De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

 

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten kunnen alleen beschikbaar zijn in beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild worden in overeenstemming met ons retourbeleid. Alles is in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven van onze producten in de winkel weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computer monitor nauwkeurig zal zijn. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken aan een bepaalde persoon, geografisch gebied of jurisdictie. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten te beperken die wij aanbieden. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar dit verboden is.Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal die u koopt of ontvangt zal voldoen aan uw verwachtingen of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd. Al onze producten worden rechtstreeks van onze leverancier in China naar de consument verzonden.

Alle kosten zoals douanerechten en invoerrechten zijn voor rekening van de consument.

 

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen van of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, zodat zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Zie voor meer details ons Retourbeleid.

 

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle of autoriteit hebben U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar".zonder garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van enige Optionele Tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de Website is op uw eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waarop de tools worden aangeboden door de desbetreffende derde partij(en).

 

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDE AANBIEDERS

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal bevatten van derden. Links van derden op deze website kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verifiëren of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij garanderen of aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het materiaal of de websites van derden of ander materiaal, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van enige goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde aanbieder zorgvuldig en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derde aanbieders moeten worden gericht aan de derde aanbieder.

 

SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE GEBRUIKERSINZENDINGEN.

Als u bepaalde inzendingen stuurt (bijv. inzendingen voor wedstrijden) of ongevraagd creatieve ideeën stuurt, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen op ons verzoek, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat wij de Opmerkingen kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken van de opmerkingen die u in welk medium dan ook op elk moment zonder beperking. Wij zijn niet en zullen niet worden verplicht om (1) alle opmerkingen geheim te houden (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen. We hebben het recht, maar niet de verplichting, om te controleren, te bewerken of te verwijderen inhoud die we, in naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die het intellectuele eigendom van een partij onrechtmatig gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijke rechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig beledigend of obsceen materiaal zal bevatten en geen computervirussen of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kan verstoren. U moet geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of anderszins ons misleiden of een derde partij misleiden wat betreft de oorsprong van uw Commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enig Commentaar geplaatst door u of een derde partij. Eventuele speciale extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

 

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van persoonlijke informatie via de Winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid.

 

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan onze website of dienst informatie bevatten met typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren indien informatie op de Dienst of een verwante website onnauwkeurig is op elk te allen tijde en zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).Wij nemen geen enkele verplichting op ons om informatie op de Service of een gerelateerde website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wij bij wet verplicht zijn dit te doen. Geen enkele vermelde update- of vernieuwingsdatum die op de Dienst of een gerelateerde website kan worden gebruikt om aan te geven dat informatie op de Dienst of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast alle andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het u verboden om de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) het aanmoedigen van of deelnemen aan enige onwettige activiteiten van anderen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsreglementen, regel, wet of plaatselijke verordening; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen uploaden of overbrengen of enig ander type kwaadaardige code die wordt of kan worden gebruikt op een manier die defunctionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet verstoort (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om te interfereren met of de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het Internet. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen indien u een van de verboden gebruiken schendt. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of een verwante website als u een van de verboden gebruiken overtreedt. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website te verstoren of te omzeilen, andere websites of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of de een verwante website bij overtreding van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Wij garanderen niet dat het gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U gaat ermee akkoord dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst te allen tijde zonder kennisgeving kunnen beëindigen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Dienst of het niet kunnen gebruiken van de Dienst op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die u via de Dienst ter beschikking worden gesteld worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. of enig verlies of schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of producten) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

 

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING.

U gaat ermee akkoord GoodyDeals en haar moeder, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijft een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar in de ruimste zin toegestaan door de wet, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden, en deze vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de Beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de de beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of als u onze website niet langer gebruikt. Indien u, naar ons eigen oordeel, een voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden schendt of wij vermoeden dat u een dergelijke schending hebt begaan, kunnen wij u een verklaring sturen. bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de beëindigingsdatum; en/of kan u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) dienovereenkomstig worden ontzegd.

 

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, vormt dit geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden en enig beleid of operationele regels door ons geplaatst op deze Site of in verband met de Dienst vormen de gehele overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst. en ons en bepalen uw gebruik van de Dienst. Zij vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal niet worden opgevat tegen de opsteller.

 

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

 

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina . Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze Website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als aanvaarding van deze wijzigingen.

 

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten worden gericht aan info@GoodyDeals.nl

14 Dagen garantie

Ben je niet tevreden met je bestelling? Wij hanteren een retourtermijn van 14 dagen.

Veilig afrekenen d.m.v. SSL

Alle betalingen zijn beveiligd zodat je veilig en onbezorgd kan afrekenen

De beste klantenservice

Bij GoodyDeals zijn we 24/7 bereikbaar voor al jouw vragen. Dus ook in het weekend!